Over het project

BAM Infra en Krinkels richten zich in dit gebiedscontract op het onderhoud van de weginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, groenzones, technische installaties en gebouwen en terreinen. Het contract heeft een looptijd van tien jaar plus drie maanden en start per 24 november 2017. 

Kenmerkend aan het areaal Zuid-Kennemerland IJmond is de combinatie van infrastructuur en een natuurrijke omgeving, waaronder veel duinlandschap en zelfs Natura 2000-gebieden. Als beheerder van het gebied zijn wij verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud en beïnvloeden hiermee de ontwikkeling van de biodiversiteit. Dit areaal, met onder andere de N200 door het nationaal park Zuid-Kennemerland, het fietspad NP7 door de duinen en de N513 richting Castricum aan zee, kent al veel bloemrijke vegetaties maar biedt nog veel mogelijkheden voor het vergroten van de biodiversiteit waar we samen met de provincie mee aan de slag. Bijvoorbeeld door maaiwerkzaamheden gefaseerd uit te voeren, behouden wij bestaande vegetaties, creëren we condities voor nieuwe vegetaties en vergroten we de bloemrijkheid, soortendiversiteit en de variatie in structuur (hoge en lage delen).

Voor verdere vragen over het project kunt u terecht bij de Omgevingsmanagers dhr. ing. A.I. Mumcuoglu en dhr. P. Hardeman.

 

Cookie-instellingen