(Semi)overheid

Onze combinatie werkt voorspelbaar en transparant (samen) en heeft een proactieve rol in de omgeving van het projectgebied. Ons doel is het minimaliseren van de hinder voor burgers, gebruikers, milieu en andere belanghebbenden waardoor klachten zoveel mogelijk worden voorkomen.

We nemen daarom deel aan verschillende overlegstructuren waardoor we stakeholders tijdig informeren en afstemming plaatsvindt met raakvlakprojecten en evenementen binnen onze invloedsfeer waarbij rekening wordt gehouden met de (uitvoerings-) planningen. De focus ligt hierbij op de samenwerking met de 12 gemeenten in het gebied en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) alsmede Hoogheemraadschap van Rijnland.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via gbczkij@bam.com. Onze omgevingsmanager zal u dan benaderen. 

Cookie-instellingen