Bewoner

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden die uitgevoerd worden door de Combinatie binnen het werkgebied dan kunt u contact opnemen met:

Servicepunt Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)
E-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Open: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur
(voor dringende zaken kunt u ook buiten kantoortijden bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar de telefonische meldingsdienst)

Cookie-instellingen