Snel naar...


Belangrijkste werkzaamheden HINDER  


Beheer en onderhoud in het gebied


Het uitvoeringsteam, dat bestaat uit BAM en Krinkels,  is voor het gebied Zuid Kennemerland – IJmond de komende 10 jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van:

  • de provinciale wegen,
  • Vaste bruggen,
  • Groen,
  • gebouwen, terreinen
  • OV/VRI’s,
  • incidentenmanagement en gladheidsbestrijding. 

Gebiedscontract Kennemerland

Even voorstellen: Gebiedscontract Zuid Kennemerland Ijmond

Beheer en onderhoud in het gebied Zuid Kennemerland en IJmond

Welkom op de website van het gebiedscontract Zuid-Kennemerland/ IJmond. De komende 10 jaar (tot februari 2027) is combinatie BAM Infra en Krinkels verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de weginfrastructuur, bruggen, groenzones, technische installaties en gebouwen en terreinen.  Op deze website vindt u een compleet overzicht van onze werkzaamheden.  

Het gebied strekt zich uit van Zandvoort en Haarlem in het zuiden tot Castricum in het noorden. Het gebied bevat meerdere N-wegen, twee hoogwaardige openbaar vervoer banen en een fietspad in de duinen bij Zandvoort. Een groot deel van het gebied bestaat uit duin- en natuurgebied. In dit project hechten we dan ook grote waarde aan het vergroten van de biodiversiteit gedurende de contractperiode.

 https://www.gebiedscontractkennemerland.nl/Communities/Common/Images/Gebiedscontract%20Zuid%20Kennemerland%20IJmond/gebiedsfoto.png

Motto

De combinatie BAM Krinkels en de provincie Noord-Holland zorgen met hun intensieve samenwerking voor een hoog serviceniveau van onderhoud.

Cookie-instellingen